تازه ها
  • Loading
Pause


کدام ویزگی در یک وکیل راممتازتر می دانید ؟

تعداد رای دهندگان:
38

نخستین رای:
جمعه ۳۰ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۰۱:۵۵

آخرین رای:
شنبه ۰۵ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۲۸

کدام ویزگی در یک وکیل راممتازتر می دانید ؟

Hits Percent Graph
همه موارد
21 55.3%
برخورد خوب
8 21.1%
صداقت و امانت
4 10.5%
پیگیری مستمر
3 7.9%
تسلط بر موضوع مورد نظر
2 5.3%

کدام ویزگی در یک وکیل راممتازتر می دانید ؟


نتایج

You are here