تازه ها
  • Loading
Pause


کدام ویزگی در یک وکیل راممتازتر می دانید ؟

تعداد رای دهندگان:
47

نخستین رای:
جمعه ۳۰ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۰۱:۵۵

آخرین رای:
شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۰۶

کدام ویزگی در یک وکیل راممتازتر می دانید ؟

Hits Percent Graph
همه موارد
26 55.3%
برخورد خوب
8 17%
صداقت و امانت
7 14.9%
پیگیری مستمر
4 8.5%
تسلط بر موضوع مورد نظر
2 4.3%

کدام ویزگی در یک وکیل راممتازتر می دانید ؟


نتایج

You are here