تازه ها
  • Loading
Pause


کدام ویزگی در یک وکیل راممتازتر می دانید ؟

تعداد رای دهندگان:
41

نخستین رای:
جمعه ۳۰ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۰۱:۵۵

آخرین رای:
چهارشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۲

کدام ویزگی در یک وکیل راممتازتر می دانید ؟

Hits Percent Graph
همه موارد
24 58.5%
برخورد خوب
8 19.5%
صداقت و امانت
4 9.8%
پیگیری مستمر
3 7.3%
تسلط بر موضوع مورد نظر
2 4.9%

کدام ویزگی در یک وکیل راممتازتر می دانید ؟


نتایج

You are here