تازه ها
  • Loading
Pause


کدام ویزگی در یک وکیل راممتازتر می دانید ؟

تعداد رای دهندگان:
46

نخستین رای:
جمعه ۳۰ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۰۱:۵۵

آخرین رای:
جمعه ۰۷ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۱۴

کدام ویزگی در یک وکیل راممتازتر می دانید ؟

Hits Percent Graph
همه موارد
26 56.5%
برخورد خوب
8 17.4%
صداقت و امانت
6 13%
پیگیری مستمر
4 8.7%
تسلط بر موضوع مورد نظر
2 4.3%

کدام ویزگی در یک وکیل راممتازتر می دانید ؟


نتایج

You are here