تازه ها
  • Loading
Pause


کدام ویزگی در یک وکیل راممتازتر می دانید ؟

تعداد رای دهندگان:
40

نخستین رای:
جمعه ۳۰ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۰۱:۵۵

آخرین رای:
چهارشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷ ساعت ۰۲:۰۶

کدام ویزگی در یک وکیل راممتازتر می دانید ؟

Hits Percent Graph
همه موارد
23 57.5%
برخورد خوب
8 20%
صداقت و امانت
4 10%
پیگیری مستمر
3 7.5%
تسلط بر موضوع مورد نظر
2 5%

کدام ویزگی در یک وکیل راممتازتر می دانید ؟


نتایج

You are here