تازه ها
  • Loading
Pause


کدام ویزگی در یک وکیل راممتازتر می دانید ؟

تعداد رای دهندگان:
42

نخستین رای:
جمعه ۳۰ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۰۱:۵۵

آخرین رای:
پنجشنبه ۱۵ فروردين ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۳۴

کدام ویزگی در یک وکیل راممتازتر می دانید ؟

Hits Percent Graph
همه موارد
24 57.1%
برخورد خوب
8 19%
پیگیری مستمر
4 9.5%
صداقت و امانت
4 9.5%
تسلط بر موضوع مورد نظر
2 4.8%

کدام ویزگی در یک وکیل راممتازتر می دانید ؟


نتایج

You are here