تازه ها
  • Loading
Pause


وکیل امور قراردادها

  • PDF
امتیاز کاربر: / 3
بدخوب 
وکیل امور قراردادها ، وکیل قرارداد ، ارائه مشاوره حقوقی و قبول وكالت دادگستری وانعقاد، اجرا و پشتيباني كليه دعاوی و مسائل راجع به قراردادها از قبیل توصیف قراردادها، مشارکت مدنی، قرارداد مشارکت، داوری در قراردادها توسط وکیل قراردادها
 
مشاوره در زمينه انعقاد كليه قراردادهاي عمومی و خصوصی
 
پشتيبانی اجرای قراردادها مستمد
طرح ودفاع از كليه دعاوي راجع به قراردادهای مربوط به مشارکت مدنی يا هر نوع قرارداد حاوی تعهد
مشاوره در زمينه تفسير و توصيف قراردادها
قبول واجراي داوری در قراردادها
و ساير دعاوی ومسائل مربوط به قراردادها
 
 
وکیل امور قراردادها ، وکیل قرارداد ، ارائه مشاوره حقوقی و قبول وكالت دادگستری وانعقاد، اجرا و پشتيباني كليه دعاوی و مسائل راجع به قراردادها از قبیل توصیف قراردادها، مشارکت مدنی، قرارداد مشارکت، داوری در قراردادها توسط وکیل قراردادها

آخرین به روز رسانی در سه شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۱۹:۴۵

کدام ویزگی در یک وکیل راممتازتر می دانید ؟


نتایج

You are here