تازه ها
  • Loading
Pause


وکیل ملکی

  • PDF
امتیاز کاربر: / 0
بدخوب 
طرح و دفاع از كليه دعاوی ملكی از جمله دعوای خلع يد، و مشاوره حقوقی در خصوص رفع تصرف عدوانی، رفع ممانعت از حق، رفع مزاحمت، الزام به تنظیم سند رسمی، الزام به فک رهن، ابطال سند، ابطال قرارداد و دیگر توسط وکیل ملکی
 
 
تخليه يد
رفع تصرف عدواني
رفع ممانعت از حق
رفع مزاحمت
الزام تنظيم سند رسمي
الزام به فك رهن
الزام به اخذ پايان كار
الزام به اخذ صورت مجلس تفكيكي
ابطال سند
ابطال قرارداد
فسخ قرارداد
كليه دعاوي راجع به موقوفات عام وخاص
اخذ و مطالبه اجور معوقه
اخذ و مطالبه اجرت المثل
تعديل (به روز كردن )اجاره بها
-مطالبه سر قفلي وحق كسب و پيشه وتجارت
تخليه اماكن تجاري مشمول قانون سال 1356
تخليه اماكن تجاري و مسكوني مشمول قانون سال1376
تخليه اماكن مسكوني مشمول قانون سال 1362
تجويز انتقال منافع
اخذ به شفه - مطالبه ثمن
الزام به تحويل مبيع
مطالبه سهم الارث
اخذ دستور فروش ملك مشاع(تقسيم قيمت ملك مشاعي)
مطالبه وجه اسناد تجاري (سفته، چك، قبض انبار، برات)
تنفيذ  وصيت نامه
اصلاح ويا تغيير شناسنامه(تغيير نام، تغيير سن و...)
نصب وعزل قيم
عزل ولي قهري
طرح دعواي حجر
سایر دعاوی و مسایل حقوقی
وکیل
 
طرح و دفاع از كليه دعاوی ملكی از جمله دعوای خلع يد، و مشاوره حقوقی ملکی در خصوص رفع تصرف عدوانی، رفع ممانعت از حق، رفع مزاحمت، الزام به تنظیم سند رسمی، الزام به فک رهن، ابطال سند، و دیگر امور توسط وکیل ملکی
 
 
طرح و دفاع از كليه دعاوی ملكی از جمله دعوای خلع يد، و مشاوره حقوقی در خصوص رفع تصرف عدوانی، رفع ممانعت از حق، رفع مزاحمت، الزام به تنظیم سند رسمی، الزام به فک رهن، ابطال سند، ابطال قرارداد و دیگر توسط وکیل ملکی

آخرین به روز رسانی در سه شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۱۹:۴۶

کدام ویزگی در یک وکیل راممتازتر می دانید ؟


نتایج

You are here