تازه ها
  • Loading
Pause


برنامه های موضوعی فرهنگی واجتماعی

  • PDF

قابلیت تبدیل شدن منطقه به یک قطب گردشگری وجذب توریسم داخلی وخارجی با توجه به جاذبه های بی نظیر

تلاش براي بستر سازي در خصوص ارتقاء سطح سلامت جامعه از طرق: بهبود خدمات بهداشت عمومي ، توسعه درمان عمومي و تقويت نهادهاي اجتماعي و اخذ موافقت تاسیس درمانگاه های تخصصی

عنايت به گسترش فرهنگ ديني و نهادينه شدن فضايل اخلاقي در جامعه و پيگيري مبادلات فرهنگي با ساير كشورها با رويكرد حفظ هويت ملي واسلامي

تلاش براي توسعه امكانات و خدمات بهداشتي و درماني ، راهها ، امكانات مخابراتي و پستي و بانكي روستاها با روستايي و بهره مندي جوانان علاقه مند به استفاده از شبكه جهاني(اينترنت) در روستاها

تأکید بر اصلاح مقررات استخدامی و حذف قوانین هم عرض ، مقررات خنثی ، ناکارامد و تضییع کننده حقوق شاغلین (کارگران و کارمندان )

 

کدام ویزگی در یک وکیل راممتازتر می دانید ؟


نتایج

You are here